IT-kouluttajat ry

Koodiaapinen

Alustavien palautteiden perusteella viikonloppuna pidetty Tekoäly oppijan sisällä -seminaari oli nappiosuma ja tarjosi opettajille oikeasti hyödyllistä lisätietoa, oivalluksia ja ymmärrystä tekoälystä ja sen mahdollisuuksista opetuksessa. Julkaisemme seminaarin aineistoja ja työpajojen tuloksia tulevan viikon aikana.

ITK-konferenssissa olemme mukana Koodiesterata-ohjelmanumerossa, jossa kokeillaan menestyneen Koodiaapinen-MOOCin oppien perusteella uudenlaisia lähestymistapoja ohjelmoinnin opetukseen. Olemme myös yhdessä CSC:n ja Wikimedia Suomen kanssa kannustaneet opettajia jakamaan tekemiään aineistoja Perusopetuksen Wikiloikka-hankkeessa, josta myös pidämme puheenvuoron ITK:ssa. Tule tapaamaan meitä ständille 104!

Viimeksi muutettu: 
Sunnuntai, 25 maaliskuu, 2018 - 22:31

 

Idea Python-klubista oli muhinut mielessäni jo pitkään. Yksi kouluni yläkoulun opettajista laukaisi kuitenkin luomisprosessin liikkeelle sanomalla: "Voi, kun olisi ympäristö, jossa ohjelmointia voisi oppia helpommin." Taustalla oli se, että hän oli osallistunut ohjelmointikursseille ja vaikka ne olivat olleet tosi hyviä, tuntuivat ne liian vaikeilta ja aikaa vieviltä yläkoulussa toteutettaviksi. Python-klubi syntyi Scratch-klubin pohjalta tarpeesta luoda helppo ja hauska ympäristö oppia Python-ohjelmointia. Ohjelmoinnin opiskeluun löytyy todella paljon erilaisia oppimisympäristöjä. Python-klubi eroaa niistä myös siinä, että se perustuu pelaajaoppimiselle. Pelaajaoppimisella en tarkoita pelaamalla oppimista, vaan sitä, kuinka pelaajat oppivat. Pelaajat oppivat kokeilemalla, yrityksen ja erehdyksen kautta. Teoria ja ohjeet ovat minimaaliset. Oppiminen tapahtuu ongelmia ratkoen ja tietoa etsien eri lähteistä.

Erinomainen tilaisuus oppia ohjelmointia on opettajille suunnattu Koodiaapinen-MOOC, joka alkaa 15.10.2016. Siinä opitaan ohjelmoinnin lisäksi sitä, kuinka opettaa ohjelmointia oppilaille. Koodiaapinen MOOC:ssa on neljä linjaa: ScratchJr (esi-2 lk), Scratch (3-6 lk), Racket (7-9 lk) ja Python (7-9 lk).

Halusin tehdä Python-klubin visuaaliseksi ja siksi siinä käytetään hyväksi turtle-kirjastoa. Se on samalla vaatimaton kunnianosoitus 31.7.2016 kuolleelle Seymour Papert:lle. Hänen kirjansa ”Mindstorms: Children, Computers, And Powerful Ideas” on ollut Scratch-klubin ja Python-klubin yksi tärkeimmistä innoittajista. Kilpikonna esiintyy lähtes kaikissa tehtävissä.

Olen suunnitellut ympäristön toimimaan saumattomasti yhdessä Scratch-klubin kanssa. Samalla se antaa oppijalle ja opettajalle mahdollisuuden eriyttää oppimistaan/opetustaan ja vertailla kahta erilaista tapaa tehdä samoja asioita ohjelmoiden. Niitä voi myös tehdää rinnakkain samanaikaisesti. Jokaisesta Python-haasteesta löytyy linkki vastaavaan haasteeseen Scratch-klubissa. 

Yksi sen parhaista puolista on, että Python-klubia voi tehdä millä vain laitteella eikä omalle koneelle tarvitse ladata mitään. Ohjelmointiympäristönä toimii trinket.io upotettuna Python-klubin sivustoon.

Erityinen kohderyhmänä ovat siis yläkoulun oppilaat, mutta se voi sopia lähes kelle vaan. Jos on liian vaikea, voi siirtyä Scratch-klubiin. Jos se on taas liian helppo, voi siirtyä vaikka Koodiaapisen Racket- tai Python-linjalle.

Python-klubi koostuu tällä hetkellä kuudesta ohjelmointikäsitteestä ja niihin liittyvistä yhdeksästä tehtävästä. Python-klubi tulee varmasti pikku hiljaa laajenemaan.

Python-klubi löytyy osoitteesta: http://www.teromakotero.fi/python-klubi/

Viimeksi muutettu: 
Keskiviikko, 5 lokakuu, 2016 - 23:04

Viime päivinä on valtamediakin herännyt siihen, että koodaus tosiaan tulee ensi syksynä peruskouluihin ja että opettajat ovat asiasta hieman pihalla. Osa uutisoinnista on huomannut IT-kouluttajien alullepaneman Koodiaapinen-MOOCin. IT-kouluttajissa tämä tilanne tiedostettiin jo vuoden 2013 syksyllä, jolloin aloitimme suunnitelmat tilanteen auttamiseksi. Kevään seminaareissamme syntyi idea MOOCista ja avoimesta materiaalikirjastosta. Kokosimme iskuryhmän, jossa on sekä esi- ja alkuopetuksen, alakoulun ja yläkoulun opettajia. Kesällä saimme taustatukea Aalto-yliopistosta ja talkoopäivässä saimme laadittua askelmerkit kohti syksyn massiivista verkkokurssia eli MOOCia.

Kuva Koodiaapisen talkoilta kesäkuulta 2015.MOOC käynnistyi toissapäivänä. Mukana oli alussa 1500 opettajaa, nyt niitä on jo yli 1650. Parissa päivässä saamamme palaute on todella innostavaa - tämähän toimii! Kurssille ehtii mukaan vielä 24.10. mennessä ensimmäisen jakson tehtävät tekemällä. Koulutamme näillä näkymin siis 4% peruskoulun opettajista tänä syksynä. Keväällä järjestämme uuden toteutuksen.

Lisätietoja kurssista http://koodiaapinen.fi

Ja koska uutisoinnissa on nyt Koodiaapista luonnehdittu mm. "Aalto-yliopiston vetämäksi", kerrotaan nyt tässä, ketkä ja mitkä ovat oikeasti Koodiaapisen taustalla.

IT-kouluttajat ry:tä on kiittäminen oikeiden ihmisten kokoon saamisessa. Avainhenkilöt MOOCin ideoinnissa olivat Tarmo Toikkanen, Tero Toivanen, Vuokko Kangas, Mikko Jordman, Eija Kalliala, Lasse Seppänen, sekä kaikki IT-kouluttajien kevätseminaariin osallistujat. Yleisön laajentamisessa oli hyödyksi, että IT-kouluttajat on TIVIA ry:n jäsenyhdistys ja olimme yhteydessä sen verkostojen kautta mm. Sytyke ry:hyn ja Agile Finland ry:hyn. Koodiaapinen-nimi syntyi IT-kouluttajien seminaarin illanvieton aikana nimi-ideoita keräämällä ja niistä myöhemmin äänestämällä.

Koodiaapisen verkkosivuston on rakentanut Tarmo Toikkanen. Palvelintilan tarjoaa Open Knowledge Finland ry:n Open Education -työryhmä.

Suomen eOppimiskeskus järjesti keväällä Apps4Education-kilpailun, jossa yhtenä osakilpailuna oli koodaus kouluun. Tässä kilpailussa voitti mm. Tero Toivasen Scratch-klubi. Voiton kannustamana Scratch-klubi otettiin tulevan Koodiaapisen MOOCin lähtökohdaksi.

Järjestimme kesällä talkoopäivän Aalto-yliopiston tiloissa, koska Tarmo Toikkanen Aalto-yliopiston tutkijana pystyi tilat helposti järjestämään. Talkookutsussa saatiin mukaan Oulun etäpisteeseen Vuokko Kankaan seuraksi mm. Jari Laru, Arto Niva, Sirpa Tikkala, Markus Översti ja Virpi Takkinen. Aalto-yliopiston tiloissa talkoissa oli Tarmo Toikkanen, Tero Toivanen, Tiina Partanen, Tiina Korhonen ja Eija Kalliala. Näissä talkoissa sovittiin, kuka tekee ja mitä syksyn MOOCin eteen.

Syksyn MOOC-toteutuksen päätekijät ovat Tero Toivanen, Tiina Partanen ja Vuokko Kangas. Talkooporukkaa vetää ja kokonaisuutta jollain tavalla hallinnoi Tarmo Toikkanen. MOOC-alustaksi valittiin kotimainen Eliademy kahdesta syystä: Tero oli keväällä vetänyt menestyksellä 500 opettajan iPad-koulutuksen Eliademyssä ja Tarmo oli ollut mukana TEKES-hankkeessa yhdessä Eliademyn kanssa, myös hyvin kokemuksin.

Alkusyksyn aikana sattumalta löysimme SYK:n Minna Konttisen, joka kirjoitti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksella Ohjelmointi alakouluun -opettajan opasta. Varsin nopeasti päädyimme liittämään tämän oppaan vedoksen Koodiaapisen materiaaleihin.

Tällä porukalla MOOC siis on syntynyt. Osaan materiaalituotannosta on saatu rahallista tukea, suureen osan ei. Itse MOOC on rakennettu iltapuhteina oman työn ohella.

Ensi keväänä Koodiaapinen MOOC järjestetään uudemman kerran. Koetamme myös tunnistaa MOOCin menestystekijät ja pulmakohdat ja katsomme, onko niissä jotain Eurooppaan vietävää. Keväällä Innokas-verkostokin on MOOC-kuvioissa mukana.

Vaikka 100%:a opettajista ei koskaan voida tavoittaa, toivomme, että viestimme koodauksesta innostavana luovan ilmaisun välineenä (loogisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja matematiikan harjoittamisen lisäksi) saavuttaa useimmat koulut. Ja jos jokin (digitaalisiakin) oppikirjoja tuottava taho haluaa oppimateriaalinsa koodausosiot innostaviksi eikä paperinmakuiseksi pseudomatematiikaksi, Koodiaapisen materiaalit ovat avoimella lisenssillä julkaistuja eli niitä voi hyödyntää. Meihin voi olla myös yhteydessä.

Viimeksi muutettu: 
Maanantai, 12 lokakuu, 2015 - 09:21

Peruskoulussa alkaa vuonna 2016 ohjelmoinnin hyödyntäminen oppimisessa. IT-kouluttajat vetää talkooporukkaa, joka rakentaa opettajille tukimateriaalia Koodiaapinen-nimellä. Toisin kuin jotkut ovat luulleet, ohjelmoinnin tarkoitus ei ole kouluttaa kaikista lapsista oikeaoppisesti laajoja tietojärjestelmiä tuottavia ammattilaisia, vaan tuoda tietotekniikan käyttö luontevalla ja hyödyllisellä tavalla merkittävämpään osaan opetuksessa ja opiskelussa. Koodauksella opitaan tietotekniikan toimintaperiaatteita ja ohjelmoinnin alkeita, mutta koodausta käytetään opintojen aikana ongelmanratkaisun tukena sekä luovan ilmaisun välineenä.

Lisää tietoja: koodiaapinen.fi.

Viimeksi muutettu: 
Maanantai, 22 kesäkuu, 2015 - 12:31

ITK-konferenssi juhli neljännesvuosisataista taivaltaan teemalla TAO tulevaisuus. 1990-luvun alussa konferenssissa puhuttiin TAOsta eli tietokoneavusteisesta opetuksesta, tänä vuonna digitaalisuudesta, avoimuudesta, pelillisyydestä, innostuksen ja keskittymisen flow-kokemuksista, MOOCeista eli avoimista massiivisista verkkokursseista, osaamismerkeistä ja ennen kaikkea osaamisesta, oppimisesta, opettamisesta ja oppimisen ohjaamisesta. 

OPSin mukaan koodaus tulee kouluihin ensi vuoden syksyllä. IT-kouluttajat kehittää peruskoulun opettajille Koodiaapista, jonka esitettä jaettiin ITK:ssa. Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Lue lisää ITK-annista: 

Viimeksi muutettu: 
Sunnuntai, 26 huhtikuu, 2015 - 16:32